Aktuelle linker

Den landsomfattende registreringsoversikten (”Bilboken”) for noen av årene på 1920-30-tallet er nå lagt ut på Digitalarkivet. Her finnes følgende bøker:

Bilboken 1922 - bruk denne linken:

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=bilboken1922

Bilboken 1925 - bruk denne linken:

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=bilboken1925

Bilboken 1927

Bilboken 1929

Bilboken 1930 - bruk denne linken:

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=bilboken1930

Bilboken 1935

Her er en link til å søke i Digitalarkivet på biler registrert i Hordaland og Bergen fra 1908 - 1940

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bl13011908&spraak=n&metanr=2879

KNA Motorvogner og Motorcykler pr Mai 1916:

Link til Nasjonalbibloteket

https//www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017020326003