Om Foreningen

Automobilhistorisk Forening
Natlandsveien 104
5094 Bergen

E-post:  automobilhistorisk@gmail.com

Org. nr.:  997 518 578  Husk: "Grasrotandelen" når du tipper eller spiller Lotto!

Automobilhistorisk Forening (AHF) disponerer møtelokaler for sine medlemsmøter i
Nattlandsveien 104, 4. etasje.

Foreningen er stiftet 21. september 2011, og har som hovedformål å ivareta interessen for eldre kjøretøyer som representerer Norsk Samferdselshistorie.

Hovedpunktene i foreningens vedtekter har derfor denne ordlyden:

  • å bidra til å bevare, preservere, istandsette eller å restaurere motorhistoriske kjøretøyer og spesielt kjøretøy som representerer tidlig norsk samferdselshistorie
  • å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer
  • å arbeide for øket interesse for- og kunnskap om slike kjøretøyer.


Foreningen vil spesielt arbeide aktivt for i større grad å synliggjøre våre eldste kjøretøyer i offentlig sammenheng, både ved samlinger, treff, løp og utstillinger, - minimum 1 gang i året.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i foreningen, og ønsker du å melde deg inn, send en E-post til foreningen eller 
gå til innmeldingsskjema.

 

 

 

 

 

Webdesign-Cms: Netnor