Siste nytt

Automobilhistorisk Forening (AHF) er nå blitt tilsluttet AMCAR.

Les mer om Amcar's presentasjon av oss her: https://www.amcar.no/Aktuelt/6235/automobilhistorisk+forening+(ahf)+tilslutter+seg+amcar.html

Styret har funnet det riktig å gjøre dette grunnet AMCAR's evne og mulighet til å snakke med en felles stemme overfor myndighetene når det gjelder å fremme vår felles sak om bruk av motorhistoriske kjøretøy.

Les Amcar's presentasjon av seg selv og hva de står for her: https://amcar.no/om+amcar/om+amcar/977/om+amcar.html